INFORMACJA

Szanowni Państwo – mieszkańcy stali i sezonowi miejscowości Narty!

Gmina Jedwabno prowadzi aktualnie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Narty. W związku z licznymi pytaniami odnośnie przedsięwzięcia, zapraszamy serdecznie na spotkanie, które odbędzie się

14 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 19:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie (ul. 1 Maja 63).

Spotkanie ma na celu zapoznanie z projektem przebiegu projektowanej sieci oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i kwestii spornych.