Informowaliśmy już, że w tym roku nową nawierzchnię otrzyma mocno zniszczony fragment ul. 1 Maja w Jedwabnie, prowadzący od głównego skrzyżowania do Oczyszczalni Ścieków. 26 czerwca 2017 r. Gmina Jedwabno ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy tego odcinka drogi. Rozstrzygnięcie nastąpi 11 lipca 2017 r. Informacja o przetargu oraz dokumenty dla zainteresowanych firm znajdują się pod adresem: http://bip.jedwabno.pl/zamowienie/51/remont-i-modernizacja-ulicy-1-maja-w-jedwabnie.html

Przypominamy, że inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych, będącego w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w kwocie 90 tys. zł.