26 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ogłosiło listę rankingową operacji wybranych do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach naboru do działania: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

Miło jest nam poinformować, że wniosek złożony przez Gminę Jedwabno na realizację projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo”, znalazł się na pierwszej pozycji do dofinansowania na liście rankingowej.

Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” polegać będzie na wybudowaniu świetlicy wiejskiej w Waplewie, która służyć będzie lokalnej społeczności, ale także turystom zamieszkującym okolicę i mieszkańcom terenu LGD, do podejmowania działań edukacyjnych, integracyjnych, kulturalnych, wzmacniających potencjał społeczny. Architektura budynku świetlicy wzbogacona została o innowacyjne elementy – mur pruski oraz elementy drewniane, w sposób nawiązujący do przekazów i zdjęć historycznych ukazujących dawne budownictwo tego regionu.

Ważnym elementem projektu jest utworzenie w świetlicy w Waplewie „Muzeum Szlaku Tatarskiego”. Muzeum będzie doskonałym obiektem przyciągającym turystów, a jednocześnie dzięki jego działalności zachowane zostanie i ukazane szerszej publiczności dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze okolicy. Waplewo jest wsią, którą przecina biegnący lasami, w okolicach jezior mazurskich, historyczny Tatarski Szlak. Waplewo było w dalekiej przeszłości bogatą i ludną wsią, założoną już w czasach krzyżackich. Waplewo znajdowało się wówczas na ważnym szlaku drogowym, nazwanym potem Tatarskim Szlakiem, który biegnie od Olsztynka, lasami przez okolice Kurek, Czarnego Pieca, Dłużka, Małszewa, Rutek i kieruje się do miejscowości Waplewo. Wtargnięcie jadących tym szlakiem Tatarów do Waplewa w 1656 r. wiąże się z dokonaniem przez nich zniszczeń we wsi, spaleniem karczmy i wzięciem mieszkańców w jasyr. Ponadto ucierpiały okoliczne wsie. Od tej pory ten szlak drogowy nazwano „Tatarskim Szlakiem”.

Kwota dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 to 134 126,33 zł. Podpisanie umów z beneficjentami planowane jest na miesiąc wrzesień 2017 r.