Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Szczytnie w porozumieniu z 56 Gminami, w tym z Gminą Jedwabno, realizuje projekt „E-KOMPETENCJE bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

22 czerwca 2017 r. miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem w celu realizacji założeń programu „E-Kompetencje bez barier” Dyrektor Centrum Edukacji w Szczytnie Pani Barbara Świerczyńska przekazała na ręce Wójta Gminy Jedwabno Sławomira Ambroziak sprzęt służący do prowadzenia zajęć w e-klubie zlokalizowanym w Zespole Szkół w Jedwabnie.

Celem projektu jest nabycie /doskonalenie posiadanych e-kompetencji (informatycznych, informacyjnych i ich codziennego użytkowania).

Projekt skierowany jest do osób dorosłych powyżej 18 roku życia – 8869 mieszkańców z 65 gmin.

Udział w projekcie daje możliwość bezpłatnego brania udziału w szkoleniach i warsztatach z zakresu:

  • Obsługi urządzeń cyfrowych: komputer/ laptop, tablet, smartfon, aparat cyfrowy, skaner, drukarka, tablica interaktywna.
  • Obsługi programów komputerowych: edytory tekstu (np. word), arkusze kalkulacyjne (np. excel), programy do nagrywania muzyki, programy od obróbki zdjęć, poczta elektroniczna – zakładanie poczty i jej obsługa, programy do nagrywania i obróbki filmów, programy do prezentacji (np. power point), tworzenie stron internetowych, prowadzenie bloga.
  • Warsztaty tematyczne: praca z informacją, Edukacja, Sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, raca i rozwój zawodowy, drowie, odpoczynek i hobby, sprawy obywatelskie, sprawy religijne.
  • Wycieczki – w każdym e-klubie przewidziane są wycieczki np. do Urzędu Miasta w celu sfinalizowania zakładania konta na e-PUAP. Koszt wycieczki tj. przejazd i ewentualnie koszty towarzyszące np. ubezpieczenie NNW finansuje projekt.
  • E-mosty – inaczej telekonferencje przez komunikator np. skype.
  • Eventy – spotkania w e-klubach np. z okazji dnia dziecka, dnia babci. Na spotkaniach będą organizowane konkursy z symbolicznymi nagrodami

Więcej informacji na stronie http://e-kompetencje.wmzdz.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o zgłaszanie się do:
Centrum Edukacji w Szczytnie ul. B. Chrobrego 4, tel. 89 624 81 55, kom. 507 124 045
oraz do Urzędu Gminy w Jedwabnie pok. nr 11, tel. 89 621 30 45 wew. 22.