Zakończyły się prace nad modernizacją boiska w Szuci. W ramach prac wykonano: mulczowanie darni, orkę, włókowanie, bronowanie, siew trawy, zbiór kamieni, nawożenie mineralne, wałowanie oraz przygotowanie materiałów i montaż ławek. Wykonano również ławki w miejscu gdzie znajduje się ognisko. Zlikwidowano również urządzenia gimnastyczne, które były w złym stanie technicznym.

Rewitalizacja boiska możliwa była dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców sołectwa Szuć. Wszystkie prace zostały wykonane społecznie. Drewno na ławki przekazał Pan Marek z Szuci, mulczowanie płyty boiska wykonała firma Falco z Jedwabna, a nasiona trawy zakupiła Gmina Jedwabno.