8 czerwca 2017 roku swój niezwykły stażem, bo 71-letni jubileusz obchodzą Państwo Bronisława i Józef Januszkiewicz z Jedwabna. Z tej okazji Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Katarzyna Koperska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Brzóska, osobiście pogratulowali Jubilatom tak niezwykłej rocznicy ślubu.

Patrzymy na tych Państwa z podziwem i szacunkiem, iż mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. Możliwe to było tylko dlatego, że darzą się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Wspólne 71 lat, dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to zarazem wspaniały wzór mądrego życia i przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.