7 czerwca 2017 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Jedwabno z udziałem przedstawiciela Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pani Sylwii Jaskulskiej.

Była to wyjątkowa Sesja z jeszcze jednego powodu – Rada Gminy Jedwabno udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Jedwabno Sławomirowi Ambroziakowi, z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – w imieniu Marszałka Województwa wręczyła dla Wójta Gminy Jedwabno wyróżnienie „Złote Runo”, przyznane dla Gminy Jedwabno za zajęcie II miejsca w rankingu wydatków majątkowych na jednego mieszkańca. Ponadto poinformowała zebranych o pozytywnym sfinalizowaniu uzgodnień dotyczących remontu drogi krajowej Jedwabno – Rekownica, dofinansowaniu projektów Sołectwa Piduń i Sołectwa Rekownica w ramach Programu Odnowy Wsi z PROW 2014-2020. Przekazała również umowę na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. Nr 58)”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pani Marszałek poinformowała zabranych o bieżącej działalności Departamentów jej podległych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym informacje dotyczące działalności Województwa w zakresie realizacji projektu dotyczącego budowy szerokopasmowego internetu w regionie.

W imieniu Marszałka Województwa Pani Sylwia Jaskulska pogratulowała działań oraz wręczyła podziękowanie dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Jedwabno Pana Marka Trędowskiego za organizację „X Regionalnej Wystawy Przyrodniczo-Łowieckiej”.