Miło nam poinformować, że Gmina Jedwabno od miesiąca czerwca 2017 r. rozpoczyna remont drogi powiatowej na odcinku Nowy Dwór – Dzierzki.

Umowa została podpisana 19 maja 2017 r. pomiędzy Gminą Jedwabno a Wykonawcą prac, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o. o. z Ostrołęki.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. Nr 58)”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.