W dniu 13.12.2011 roku w GOKu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu ?Biznes nie jest dla wybranych?  . Poprowadził je Bożydar Marcin Błęcki Inspektor Urzędu Gminy w Jedwabnie.

Projekt ?Biznes nie jest dla wybranych? jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa warmińsko ? mazurskiego i realizowany jest przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT z Ostródy w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Osoby zakwalifikowane skorzystają ze wsparcia w formie usługi szkoleniowo-doradczej oraz wsparcia finansowego na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.

Dotacja na założenie spółdzielni socjalnej będzie przyznawana na zasadach konkursowych (na najlepszy plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej) i objętych wsparciem zostanie min. 27 uczestników. Dofinansowanych zostanie min. 5 spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 zł na jednego członka spółdzielni (uczestnika projektu). Każdej założonej spółdzielni zostanie przyporządkowany opiekun, który przez okres 15 miesięcy będzie wspierać członków spółdzielni oraz pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Dodatkowo uczestnikom, którzy otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji przyznane zostanie podstawowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy w kwocie 1386 zł/miesiąc na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni. Każdy członek spółdzielni socjalnej, który otrzymał dotację skorzysta ze szkoleń zawodowych  dobranych do indywidualnych potrzeb przydatnych do prowadzenia spółdzielni.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie VII- Promocja integracji Społecznej, 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu u wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Informacje na stronie www.atut.org.pl