1 maja 2017 r. w Jedwabnie odbyła się impreza sportowa zorganizowana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Józefa w Jedwabnie. Bieg Caritas ?W zdrowym ciele zdrowy duch? odbył się w tym roku po raz piąty. O pomyśle na tak wspaniałe wydarzenie przyciągające tłumy uczestników i początkach jej powstania oraz o tegorocznym przedsięwzięciu pisze Posłaniec Warmiński w numerze 19, który dostępny będzie 14 maja 2017 r. w Kościele w Jedwabnie.

Przedsięwzięcie pn. ?V Bieg Caritas ? W zdrowym ciele zdrowy duch? dofinansowane zostało przez Gminę Jedwabno, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.