Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym przygotowanym przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.

W tym numerze znajdą Państwo przede wszystkim wiele informacji dotyczących najbliższych naborów wniosków. Poradnik Beneficjenta w prosty i zwięzły sposób pozwoli każdemu na zrozumienie tematu przyznawania dofinansowań, wypełniania wniosków, kryteriów ich oceny, a przede wszystkim poznania terminów naborów wniosków w roku 2017 oraz następnych.

Ponadto z materiału dowiemy się o przesłankach konieczności aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, na co wpłynęły m.in. doświadczenia wynikające z pierwszych naborów w nowym okresie programowania. Mamy też małe podsumowanie roku 2016, w którym ogłoszonych zostało przez LGD 8 konkursów. W drodze naboru wpłynęły 54 wnioski na ogólną kwotę 3 134 239,82 zł. W drodze oceny, a następnie decyzji Rady Stowarzyszenia wybrano do dofinansowania 48 wniosków na łączną kwotę 2 167 439,96 zł.

Dla ciekawych przedsięwzięć organizowanych w tym roku na terenie całej LGD, Biuletyn prezentuje Kalendarz Wydarzeń, zawierający m.in. jedną z większych imprez organizowanych na terenie Gminy Jedwabno, czyli III Festiwal Folklorystyczny, który odbędzie się 6 sierpnia 2017 r. w Jedwabnie.

Biuletyn do pobrania tutaj: http://lgdbmk.pl/index.php/biuletyn-informacyjny-2017-r/