W tym roku nową nawierzchnię otrzyma mocno zniszczony fragment ul. 1 Maja w Jedwabnie, prowadzący do Oczyszczalni Ścieków. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych, będącego w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

21 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Jedwabno a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy 1 Maja w Jedwabnie na odcinku od km 0+003 do km 0+289. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała 90 tys. zł dotacji.

Droga gminna, o której mowa powyżej, prowadzi bezpośrednio do gruntów rolnych, pól, pastwisk i łąk, położonych pomiędzy Jedwabnem a Szucią, w tym do szczególnie ważnych gruntów wykorzystywanych rolniczo, nazywanych od XIX wieku ?Wielkimi Łąkami?. Łąki te stanowią bazę produkcyjną dla kilkunastu lokalnych gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją mleka oraz hodowlą bydła. Całkowita długość drogi wynosi 2700 m. i prowadzi od skrzyżowania w miejscowości Jedwabno do miejscowości Szuć. Gmina Jedwabno dokona przebudowy jej najbardziej zniszczonego odcinka o długości 286 m.