W 2017 roku Gmina Jedwabno kontynuuje realizację działań w ramach inwestycji drogowych, które zapoczątkowane zostały w 2016 roku.

W ubiegłym roku z powodzeniem udało się wyremontować odcinek drogi Jedwabno – Szuć, chodnik w Burdągu oraz przygotowano dokumentację techniczną dotyczącą remontu drogi Warchały – Brajniki. Działania te realizowano we współpracy finansowej w Powiatem Szczycieńskim. Gmina Jedwabno uzyskała również dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 i podpisała w tym zakresie umowy na: remont drogi gminnej w Witowie oraz remont odcinka drogi powiatowej Nowy Dwór – Dzierzki.

W tym roku najbliższe remonty dotyczą ulicy Polnej (196 m) i Ogrodowej (120 m) w Jedwabnie. Ponadto przygotowana jest już dokumentacja dotycząca remontu drogi w Nowym Borowym oraz budowy chodnika na ul. Leśnej w Jedwabnie. W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu mającego wyłonić firmy realizujące wszystkie ww. zadania.

Aktualnie Gmina Jedwabno jest na etapie wyłonienia wykonawcy na realizację kolejnej inwestycji drogowej – ?Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. Nr 58)?. 21 kwietnia 2017 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu, gdzie wpłynęły 3 oferty na realizację tego zadania. W ramach projektu remontem objęty zostanie odcinek drogi Nowy Dwór – Dzierzki (1800 m). Inwestycja współfinansowana jest ze środków Gminy Jedwabno, Powiatu Szczycieńskiego oraz Unii Europejskiej.