Uwaga
W związku z małą liczbą dzieci uczestniczących w zajęciach dla młodszej grupy, nastąpiło połączenie grup wiekowych oraz niewielka zmiana godziny zajęć.