W pierwszym kwartale tego roku nastąpił dalszy ciąg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Do zadań już zrealizowanych zaliczyć należy doposażenie placów zabaw na terenie gminy.

W tym roku doposażono place zabaw w sołectwach: Jedwabno, Lipniki, Szuć, Narty, Witówko, Małszewo i Waplewo.

Zakupiony sprzęt jest nie tylko kolorowy, ale i bezpieczny. Urządzenia posiadają certyfikaty i atesty. Z zakupionego wyposażenia korzystają nie tylko najmłodsi, lecz także dorośli poprzez nowe urządzenia sprawnościowe w ramach siłowni napowietrznych.

Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca nowe urządzenia na wspomnianych placach zabaw.