Wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Brama Mazurskiej Krainy informuje o planowanych terminach ogłaszania konkursów:

Zakładanie działalności gospodarczej ? START- UP
04-22.05.2017

Rozwijanie działalności gospodarczej
04-22.05.2017

Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych
04-22.05.2017

Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
04-22.05.2017

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
04-22.05.2017

Tworzenie i rozwój inkubatorów
08.05-05.06.2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego ? renowacja zabytków
22.05-05.06.2017

Więcej informacji na stronie http://lgdbmk.pl/