Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczytnie informuje, iż z dniem 6 kwietnia weszło w życie ROZPORZA?DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarza?dzenia s?rodko?w zwia?zanych z wysta?pieniem wysoce zjadliwej grypy ptako?w