XVI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich odbędzie 18-20 maja 2017r.  w miejscowości Maróz koło Olsztynka. Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju ?NIDA? zapraszają do udziału w nim wiejskich liderów, społeczników, sołtysów i radnych.

Do udziału w Spotkaniu organizatorzy zapraszają członków lokalnych organizacji, a także sołtysów i radnych z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.  W przypadku dużej liczby zgłoszeń  kwalifikować będzie się nie więcej niż 4 osoby z terenu jednej gminy oraz nie więcej niż 2 osoby z jednej organizacji.

W tym roku będzie okazja porozmawiać o tym, jak można wpływać na decyzje władz dotyczące inwestycji i gospodarowania przestrzenią na terenie gminy. Zapoznać się z procedurami i narzędzia, za pomocą których mieszkańcy mogą wyrazić swój głos, tak aby ich interesy zostały uwzględnione w lokalnym prawie i decyzjach samorządu oraz  jak współdziałać, by przestrzeń wokół nas była zgodna z naszymi marzeniami, byśmy byli w niej gospodarzami i decydowali o jej kształcie. Omówione zostanie znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, rolę prasy i informacji. Pokazane będą konkretne przykłady, w których mieszkańcy zmobilizowali się w ochronie własnych interesów. Uczestnicy będą mogli się zapoznać z zasadami negocjacji w sytuacjach konfliktowych.

 

Aby wziąć udział w Spotkaniu należy wypełnić on-line krótką ankietę rekrutacyjną dostępną TUTAJ.