Spotkanie informacyjne!

W związku z planowanym kolejnym naborem wniosków
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,
Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy zaprasza
wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych z PROW
do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym
w GOK w Jedwabnie – 10 kwietnia 2017 r., godz. 11:00.

 

Ponadto przypominamy!!!

W dniach 28 marca, 4 kwietnia oraz 7 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Brama Mazurskiej Krainy? organizuje nieodpłatne szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ? Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej, projekty infrastrukturalne, projekty grantowe). Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, którzy mają zamiar ubiegać się o środki za pośrednictwem LGD do wzięcia udziału w szkoleniach. Terminy i miejsce szkoleń:

28.03.2017 r. Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, godz. 9.00
4.04. 2017 r. Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, godz. 9.00
7.04.2017 r. Garncarska Wioska, Kamionka 5, godz. 9.00

Na zgłoszenia czekamy do 21 marca br. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://lgdbmk.pl/index.php/zaproszenie-szkolenia-zakresu-pisania-projektow-ramach-inicjatywy-leader/ i należy wysłać go e-mailem: [email protected] lub zgłosić się telefonicznie. Podczas wypełniania formularza należy pamiętać o zaznaczeniu lokalizacji wybranego terminu szkolenia.
Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37.