Sołtys to osoba łącząca lokalną społeczność z samorządem, dostępna dla mieszkańców 24 godziny na dobę. Lada dzień ? 11 marca ? przypada święto sołtysów, dlatego samorząd województwa, by docenić ich pracę, zorganizował spotkanie, które odbyło się w piątek 3 marca. W hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie zgromadziło się ponad tysiąc gości.

? Samorządność zaczyna się w sołectwie, a sołtys jest pierwszym odbiorcą oczekiwań mieszkańców, a potem pierwszym wykonawcą, zachęcającym do wspólnego działania ? mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. ? Sołtys dba o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców. Często sam dla swojej społeczności robi to, co w mieście wykonują niekiedy różne organizacje albo instytucje, tylko w mniejszej skali. Na każdym szczeblu samorządu doceniamy państwa pracę i dzisiaj serdecznie za nią dziękujemy.

Marszałek wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych, inicjującym działania wpływające na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego, wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, realizowane w ramach różnych konkursów np. ?Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla?, ?Czysta i piękna zagroda ? estetyczna wieś?, ?Eko-sołectwo?.

Prof. Stanisław Achremczyk opowiedział o roli sołtysa w społeczności lokalnej. Uroczystość zwieńczył występ Zespołu Pieśni i Tańca ?Kortowo?.

Gminę Jedwabno reprezentowały podczas uroczystości trzy Panie Sołtys:

  • Halina Jaśniewicz (LIPNIKI), 
  • Halina Salamońska (WITOWO),
  • Danuta Trzcińska (NOWY DWÓR).

 

Galeria zdjęć: https://goo.gl/photos/FjqiaBXvuKpc5uoa9