27 lutego 2017 r. Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak odebrał z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina Dyplom za zajęcie przez Gminę Jedwabno V miejsca XIII Konkursie Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 „Dynamika liczby osób pracujących w gminach”, w kategorii Gminy Wiejskie.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem konkursu było ukazanie oddziaływania władz lokalnych na gospodarkę województwa i roli władz samorządowych w kreowaniu pożądanych kierunków prowadzenia działalności gospodarczej w gminach i miastach. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego premiuje i podkreśla rolę samorządowców w budowaniu potencjału społeczno-gospodarczego regionu.

W celu wyodrębnienia gmin, które odnotowały największą dynamikę rozwoju, oparto się na badaniach prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej. W wyniku jego pracy powstał ranking, poświęcony zrównoważonemu rozwojowi samorządów w Polsce, uszeregowany według dynamiki wzrostu osób pracujących, w którym Gmina Jedwabno zajęła V miejsce w kategorii gmin wiejskich.