Miło nam poinformować Państwa, że 16 lutego 2017 r. Gmina Jedwabno podpisała umowę z Wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne”.

Na przeprowadzenie prac budowlanych Gmina Jedwabno pozyskała dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota umowy z Wykonawcą to 466.243,40 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 15 września 2017 r.