Urząd Miasta Olsztyn, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. ?Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców?. Odbędzie się ono 28 lutego o godz. 10 w Olsztyńskim Parku Naukowo Technologicznym (ul. Władysława Trylińskiego 2, sala nr 15, budynek BK).

Zgłoszenia e-mailowe należy kierować na adres email [email protected] do 24 lutego do godz. 12.

Agenda spotkania:

  • godz. 10 – powitanie gości – Magdalena Ben-Rynkiewicz, kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości
  • godz. 10.05-10.30 – Fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 dla przedsiębiorców w ofercie Warmińsko ?Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  • godz. 10.30-10.40 – Pożyczki dla przedsiębiorców z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (przy WMARR SA)
  • godz. 10.40-13.00 – Indywidualne konsultacje dot. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020 ? Osi Priorytetowej Poddziałania 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 i 1.5.2