INFORMACJA

W związku z wysokim zagrożeniem zjadliwą grypą ptaków, która ostatnio wystąpiła na terenie Gminy Gietrzwałd informuję, iż każdy właściciel drobiu i gołębi ma obowiązek:

  • trzymania ptactwa domowego i gołębi w ścisłym zamknięciu,
  • nie dopuszczenia ptactwa domowego i gołębi do kontaktu z dzikim ptactwem,
  • pojenia i karmienia ptactwa domowego i gołębi wyłącznie wodą i pokarmem do których dostępu nie miało dzikie ptactwo,
  • wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściem do kurnika oraz na wejściu do gospodarstwa,
  • stosowania zasad higieny przy pracach związanych z hodowlą ptactwa,
  • zgłaszania każdej ilości hodowanego ptactwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii,
  • informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o chorobie i śmiertelności drobiu i gołębi.

KONTAKT
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W SZCZYTNIE
ul. Janusza Korczaka 1
12-100 Szczytno
tel. 89/ 624 21 76

UWAGA !!!

Maty dezynfekcyjne można zakupić w sklepach ALFA AGRI Michalak i GRENE w Szczytnie. Maty można wykonać również samodzielnie wysypując trociny i nasączając je specjalnymi preparatami, które można nabyć w gabinetach weterynaryjnych.