W dniu 25.11.2011 roku w Przedszkolu Samorządowym w Jedwabnie odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dzieci oraz wszystkich pracowników na wypadek pożaru na terenie placówki. Dzieci zostały ewakuowane przez personel na zewnątrz budynku, gdzie sprawdzono stan poszczególnych grup, który był zgodny ze stanem dzieci w danym dniu. Następnie strażacy z OSP Jedwabno dokładnie sprawdzili i przeszukali pomieszczenia w celu zlokalizowania źródła ognia – na szczęście były to tylko zaplanowane ćwiczenia. Udział w próbnej ewakuacji wzięli: Nikadon Krzysztof, Ważny Krzysztof, Wojciechowski Mariusz, Wojciechowski Artur, Kowalczyk Radosław. Akcja trwała około 15 minut i przebiegła bardzo sprawnie.

Celem zorganizowanej akcji było utrwalenie właściwego zachowania się wszystkich osób, a zwłaszcza dzieci, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.