Zapraszamy Stowarzyszenia z terenu Powiatu Szczycieńskiego na spotkanie dotyczące ogłoszonego otwartego konkursu ofert na rok 2017 dla organizacji pozarządowych.
Spotkanie dotyczyć będzie omówienia druków ofert obecnie obowiązujących, rozliczania dotacji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe.

Spotkanie odbędzie się 05 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Partnerskiej Ratusza.