Koniec roku 2016 to zakończenie kolejnego zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Jedwabno. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, poprzez firmę Skanska S. A. z Warszawy, ukończył przebudowę drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń ? Rekownica od km 9+060 do km 9+470.  Dzięki staraniom władz Gminy Jedwabno, możliwe było zakończenie kolejnego etapu prac, polegającego na wyłożeniu kolejnych 400 m nowej nawierzchni asfaltu do samej miejscowości Rekownica.

Droga na odcinku Piduń – Rekownica od wielu lat była w bardzo złym stanie technicznym, dlatego jej remont był konieczny. Obecnie zarówno mieszkańcy Rekownicy,  jak i przejezdni, mogą cieszyć się nową, równą nawierzchnią.

Przypomnijmy, że od września do listopada 2015 roku trwała „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń – Rekownica”  realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, poprzez tą samą firmę Skanska S. A. z Warszawy. Podczas prac budowlanych w roku 2015 rozebrano istniejącą nawierzchnię, zbudowano nową jezdnię o szerokości 6 m, ustawiono bariery ochronne oraz wykonano odwodnienia nawierzchni drogi. Przebudowano 4,562 km drogi za kwotę ponad 5,3 mln zł, z czego ponad 4,97 mln zł stanowiło dofinansowanie środkami Unii Europejskiej. Natomiast 7 stycznia 2016 roku zmodernizowany odcinek został uroczyście otwarty przez Marszałka Województwa.