Plik do pobrania: Sprawozdanie z realizacji zadania z wykazem posesji należących do osób fizycznych, z których usunięto odpady zwierające azbest i informacja o ilości unieszkodliwionych odpadów