W dniach 14-16 oraz 19.11.2011r. zostało zrealizowane przedsięwzięcie dofinansowane  ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnie dla dzieci i młodzieży pn. ?Moje dorosłe życie bez uzależnień? promujące zdrowy i aktywny styl życia.

Zorganizowane warsztaty miały na celu przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez promowanie alternatywnych zjawisk dla nich. Podczas spotkań w sposób ciekawy i ambitny został zagospodarowany czas wolny uczestników. Zajęcia podzielone były na dwa etapy i uczestniczyło w nich 16 dzieci.

W dniu 14.11.2011 r (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie propagujące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, gdzie poprzez zabawę, dzieci poszerzały swoją wiedzę o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom. Następne dwa dni upłynęły uczestnikom warsztatów w Gminnym Centrum Informacji oraz w Urzędzie Gminy w Jedwabnie, pod hasłem ?Praca ludzi w różnych zawodach?. Warsztaty miały na celu zaprezentowanie i uświadomienie dzieciom istoty wykonywania różnych profesji przez osoby w ich otoczeniu.

We wtorek (15.11.2011) w Gminnym Centrum Informacji, podczas zabaw i konkursów, dzieci poznawały różne zawody takie jak: lekarz, nauczyciel, leśnik, ogrodnik, urzędnik, aktor. Natomiast w środę uczestnicy warsztatów odwiedzili Urząd Gminy w Jedwabnie  (zadbano także o słodki poczęstunek dla dzieci) i zapoznali się z systemem pracy urzędników. Sekretarz Gminy Jedwabno Jolanta Drężek przedstawiła i wyjaśniła dzieciom specyfikę pracy urzędnika. Następnie Wójt Gminy Jedwabno Krzysztof Otulakowski opowiedział dzieciom o pracy i zadaniach Wójta Gminy, a także odpowiedział na wszystkie ich pytania.

Uwieńczeniem pracy dzieci i młodzieży był wyjazd do Olsztyńskiego Teatru Lalek na spektakl ?DON CRISTO LOCO wg Jean-Luca Rongeta?.

 

Zdjęcia: Izabela Włodkowska, Klaudia Piersa