godziny_otwarcia_hali_w_roku_szkolnym_2015_2016-1-1