19 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Jedwabno z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania ?Brama Mazurskiej Krainy?.

Prezes LGD Pan Krzysztof Margol omówił możliwości pozyskania środków finansowych w najbliższym czasie przez stowarzyszenia, instytucje gminne, koła gospodyń wiejskich oraz osoby planujące rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą poprzez realizację operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podczas spotkania można było zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinansowane w bieżącym okresie programowania.

Po spotkaniu, dwóch pracowników LGD udzielało dodatkowych indywidualnych konsultacji dla osób zainteresowanych napisaniem wniosków.