lgdbmkPrzypominamy, iż DZISIAJ o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Jedwabno.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Brama Mazurskiej Krainy? w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków (w tym m.in. stowarzyszenia, osoby planujące rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą), na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z planowanymi przedsięwzięciami, które zostaną dofinansowane w bieżącym okresie programowania. Omówione zostaną poszczególne działania oraz podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności osoby zainteresowane podjęciem lub rozwinięciem działalności gospodarczej.