W imieniu Organizatorów zapraszamy na „Mały Szczycieński Bieg Niepodległości” oraz na „Szczycieński Bieg Niepodległości” 6 listopada 2016 r.