Sołectwo Szuć przy współpracy z Gminą Jedwabno przystąpiło do rewitalizacji płyty boiska wiejskiego w Szuci. Boisko ma zostać wyrównane oraz zostanie zasiana tam nowa trawa. W tym wszystkim pomaga im również lokalna firma „Falco” z Jedwabna, która użyczyła sołectwu swój ciągnik. Warto dodać, że wszystkie prace nad nowym boiskiem, wykonywane są społecznie. Mieszkańcy mają dwie bramki do piłki nożnej, ale w przyszłości będą chcieli ten teren bardziej zagospodarować.