Bez tytułuJuż we wrześniu wszystkie osoby, które chcą się przyłączyć do akcji Masz Głos, zapraszamy na szkolenia wojewódzkie, aby wymienić się doświadczeniami i poznać narzędzia przydatne w działaniach obywatelskich oraz dowiedzieć się dlaczego warto skorzystać ze wsparcia akcji Masz Głos.

Spotkania odbędą się we wszystkich województwach i obejmą różnorodną tematykę (od metod angażowania społeczności lokalnej, przez współdecydowanie o otoczeniu, po dostęp do informacji). Podczas spotkań będzie można porozmawiać ze specjalistami i specjalistkami, a także poznać innych uczestników akcji ze swojego regionu. Szkolenie w Olsztynie zaplanowano na 21 września 2016 r. i dotyczy tematyki: Budżet gminy – jak znaleźć pieniądze na realizację swojego pomysłu?

Czym jest akcja Masz Głos?

Akcja Masz Głos wspiera mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. Przypomina, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje się wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 1700 grup, organizacji i instytucji z ponad 850 gmin w całej Polsce.

Organizator: Fundacja im. Stefana Batorego.

Partnerzy w roku 2016: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Kto i jak może wziąć udział w akcji?

Do akcji zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki ? grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne.
Aby wziąć udział w akcji należy zarejestrować się na maszglos.pl.
Udział w akcji jest bezpłatny.
Formularz rejestracyjny do nowej edycji akcji otwarty będzie od 29 sierpnia do 30 września.

Co oferuje udział w akcji?

Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu akcji, np. w planowaniu i realizacji działań.
Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej).
Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski.
Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami.
Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne.
Szansę na zdobycie minigrantu.
Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie.

Podstawowe zasady szkoleń:

  • udział jest bezpłatny,
  • organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne,
  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,
  • można wziąć udział tylko w jednym spotkaniu,
  • wypełnienie formularza jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności na spotkaniu

Więcej informacji i zgłoszenia na szkolenia:

http://www.maszglos.pl/2016/08/bezplatne-szkolenia-wojewodzkie/