Informacja w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadania: ?Zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dzieci w wieku od 5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabno w roku szkolnym 2016/2017 w miesiącach od września do grudnia 2016 r.?

Informacja str. 1

Informacja str. 2