W piękną, słoneczną niedzielę, 7 sierpnia 2016 r., Jedwabno rozbrzmiało tysiącem dźwięków i paletą barw. Tego dnia w parku mieliśmy okazję uczestniczyć w ?II Festiwalu Folklorystycznym Jedwabno 2016?.

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Kulturalne ?Tanecznik? z Jedwabna. To już druga edycja Festiwalu. Gospodarzem uroczystości był ponadto Zespół Pieśni i Tańca ?Jedwabno?. Patronat honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa Warmińsko ? Mazurskiego, Pan Marek Gustaw Brzezin. W uroczystościach udział wziął Pan Marcin Domian ? Doradca Wojewody Warmińsko ? Mazurskiego, Pan Ryszard Cecot ? Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko ? Mazurskiego, Pan Jarosław Matłach ? Starosta Szczycieński, Pani Ewa Wrochna ? Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku, a jednocześnie członkini Zespołu Pieśni i Tańca ?Jedwabno?, Ksiądz prał. Roman Lompa – Duszpasterz Parafii Św. Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej w Jedwabnie oraz przedstawiciele lokalnego samorządu Wójt Gminy Jedwabno Pan Sławomir Ambroziak i Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno Pani Elżbieta Brzóska. List od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego odczytał w Jego imieniu Mecenas Lech Obara.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w tutejszym Kościele, a następnie barwny korowód przeszedł ulicami Jedwabna do parku, gdzie odsłonięte zostały uroczyście tablice pamiątkowe przedstawiające historię ZPiT „Jedwabno”. Festiwal był doskonałą prezentacją folklorystycznego dorobku kilku regionów Polski. Na jedwabieńskiej scenie zaprezentowali się wykonawcy tacy jak: Zespół Folklorystyczny ?Puszcza Zielona? z Łysych, Kapela ?Ostródzianie? z Ostródy oraz Zespoły Pieśni i Tańca ?Ziemia Piska? z Pisza, ?Kurpie Rozogi? z Rozóg, ?Grajewianie? z Grajewa. Nie zabrakło również występu gospodarzy, czyli lokalnego Zespołu Pieśni i Tańca ?Jedwabno? w zupełnie innej odsłonie. Członkowie Zespołu zaprezentowali tłumnie zgromadzonej publiczności przedstawienie taneczno – teatralne na podstawie legendy warmińskiej autorstwa Ireny Kwinto ?Źródełko?. Teatralna forma przekazu szczególnie spodobała się zgromadzonej widowni. Członkowie Zespołu po raz kolejny potwierdzili, że nie tylko pięknie tańczą i śpiewają, ale posiadają także duże umiejętności aktorskie. Scenariusz i choreografię opracowała Pani Anna Sarnowska, która w imieniu Zespołu odebrała pamiątkową nagrodę Festiwalu ? lalkę ?Kasiuleńkę?. Festiwal był wspaniałym świętem tańca, muzyki i śpiewu. Lokalnej społeczności i turystom przybliżyliśmy piękno i radość zawartą w folklorze, tak głęboko zakorzenionym właśnie tutaj ? w Jedwabnie, gdzie ponad trzydzieści lat temu powstał Zespół Pieśni i Tańca ?Jedwabno?. Wszystkie zespoły biorące udział w Festiwalu otrzymały pamiątkowe nagrody: lalkę ?Kasiuleńkę? i książki o kulturze ludowej.

Równolegle w parku odbył się jarmark sztuki ludowej i rękodzieła. Nie zabrakło stoisk promocyjnych Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku, Lokalnej Grupy Działania ?Brama Mazurskiej Krainy? z Nidzicy, stoisk kulinarnych Sołectwa Szuć, Gminy Purda oraz stoiska z rękodziełem członków Stowarzyszenia Kulturalnego ?Tanecznik?. W trakcie Festiwalu zorganizowane były animacje dla dzieci w formie zabaw i pokazy edukacyjne grawerowania w skórze czy lepienia na kole garncarskim.

Festiwal Folklorystyczny uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, środków Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz Gminy Jedwabno.