Przed wejściem do Parku w Jedwabnie stanęła dzisiaj piękna rzeźba – witacz. Przedstawia ona parę w strojach ludowych, która w rękach trzyma napis „Witamy”.

Rzeźba zakupiona została na potrzeby Dożynek Powiatu Szczycieńskiego, które odbędą się w Jedwabnie, 28 sierpnia 2016 r. W tym też dniu zostanie ona przeniesiona na miejsce uroczystości – stadion sportowy w Jedwabnie i będzie tam witała gości.

Natomiast docelowym jej miejscem jest Park w Jedwabnie, gdzie już w najbliższą niedzielę powita uczestników „II Festiwalu Folklorystycznego JEDWABNO 2016”. W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

Rzeźbę wykonał Pan Zygmunt Rząp, a zakup jej sfinansowany został ze środków własnych Gminy Jedwabno.