W niedzielę, 31 lipca 2016 r. mieszkańcy Rekownicy uczestniczyli w spływie kajakowym rzeką Omulew, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rekownica.

W przedsięwzięciu uczestniczyły 32 osoby w różnym wieku, które miały do pokonania 13-sto kilometrową trasę od miejscowości Dębowiec do okolic wsi Małga. Drogę powrotną uczestnicy pokonali pieszo do samej Rekownicy.

Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Jedwabno w ramach wspierania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.