W dniu 14.10.2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klas I Szkoły Podstawowej w Jedwabnie.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. Uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na ucznia ma podkreślić jak ważne dla szkoły jest to, że stali się oni jej częścią.

Po występach artystycznych dzieci  z klas pani Grażyny Szczepanek i Jolanty Pietruczuk, przystąpiono do ślubowania i pasowania na ucznia pierwszoklasistów. Słowa ślubowania brzmiały następująco:

Przyrzekamy uczyć się pilnie.

Przyrzekamy szanować wszystkich,

którzy pracują w szkole po to,

aby nam było w niej dobrze.

Będziemy się starali być

dobrymi kolegami i koleżankami.

Będziemy przyjaciółmi roślin i zwierząt.

Chcemy swoją nauką i zachowaniem

sprawić radość rodzicom i nauczycielom

oraz naszej Ojczyźnie – Polsce.

Następnie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia, którego dokonał Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie Mariusz Dobrzyński oraz wręczenie przez wicedyrektor Elżbietę Sochacką dyplomów i pamiątek. Pod koniec uroczystości Wójt gminy Jedwabno Krzysztof Otulakowski pogratulował pierwszoklasistom i życzył im sukcesów w nauce.

Zdjęcia: Krzysztof  Żebrowski