Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Gmina Jedwabno rozpoczyna prace nad funduszem sołeckim na 2017 rok.

Dzięki tym środkom finansowym można będzie wykonać w sołectwach naszej gminy zadania, które są zadaniami własnymi gminy oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców. Podczas zebrań wiejskich ustalona zostanie lista najważniejszych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Poniżej podajemy do Państwa informacji terminy zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego, na które Wójt Gminy Jedwabno Pan Sławomir Ambroziak oraz Sołtysi serdecznie zapraszają:

 

Harmonogram