RGB_2400Jedwabno – Kościół parafialny pw. św. Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej z czerwonej cegły z 1930 roku wraz z plebanią.

W Jedwabnie pierwszy kościół katolicki istniał jeszcze przed rokiem 1400. Grabiony w czasie wojen polsko-krzyżackich, w roku 1525 stał się kościołem ewangelickim, który po burzliwych wiekach już nie istnieje. Budowę nowego kościoła katolickiego w innym miejscu planowano w roku 1927. Świątynię z czerwonej cegły, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium w obecnej lokalizacji wymurowano w 1930 r., na planie wieloboku i osadzając na kamiennym fundamencie. Od frontu znajduje się charakterystyczna, drewniana wieża ze spadzistym dachem.

Świątynia została konsekrowana w 1932 roku otrzymując funkcję kościoła filialnego parafii Pasym. Kościół w Jedwabnie był przed ostatnią wojną symbolem zachowania polskości w tych stronach. Budowie patronował ówczesny Związek Polaków a pieniądze na budowę, w formie pożyczki pozyskano od Stowarzyszenia Świętego Bonifacego w Nadrenii, pomagającego katolikom w Niemczech.

RGB_2387W środku znajdziemy wyposażenie głównie powojenne, Ołtarz główny i boczny wykonano w stylu neorenesansowym, przed ołtarzem umieszczono neogotycką balustradę. W głównym ołtarzu znajduje się obraz wykonany w latach 60 ub. wieku, wzorowany na pracy ?Dwie Trójce? z ok. 1680r. To wyobrażenia Świętej Rodziny oraz Boga Ojca i Ducha Świętego dość wiernie skopiowane przez polską artystkę Danutę Duch. W bocznym ołtarzu zobaczymy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, na ambonie zaś, 5 kolejnych prac tej autorki: świętych Piotra, Pawła, Judy, Ambrożego i św. Augustyna. Po obu stronach ołtarza witraże: na prawo Świętego Józefa z Jezusem na ręku, na lewo Matki Boskiej. Na ścianach malowidła olsztyńskich artystów z lat 60 XX w. min. Jezusa uciszającego burzę na morzu.

Nad drzwiami wejściowymi widnieje dużych rozmiarów, charakterystyczne wyobrażenie przedstawiające Św. Józefa z małym Jezusem na ręku. Naprzeciw Kościoła wybudowano Kapliczkę Serca Jezusowego, obok zaś stoi kapliczka św. Józefa, ufundowana przez piosenkarkę Ewę Bem. Piękne ogrodzenie wokół kościoła w formie kamiennego muru, w którym umieszczono stacje Drogi Krzyżowej fundowane przez parafian. Przy kościele jest także plebania i cmentarz katolicki.

W pierwszych, powojennych latach miało miejsce wydarzenie: dwaj pijani milicjanci strzelali do wizerunku świętego Józefa z Dzieciątkiem znajdującego się nad wejściem do kościoła. Podczas renowacji zachowano ślady kul, które można dzisiaj zobaczyć. Funkcjonariusze nigdy nie ponieśli konsekwencji ? wedle przekazów mieli stracić wzrok.