Nowy Dwór – Kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, parafialny, pw. św. Wojciecha z 1902 roku

Nowy DwórWybudowany w stylu neogotyckim kościół rzymsko – katolicki pw. św. Wojciecha w Nowym Dworze niegdyś pełnił rolę świątyni ewangelickiej. Kościół ewangelicki erygowano w 1901 roku a wyświęcenie gotowego kościoła odbyło się 9 października 1902 roku. Po II wojnie światowej, w związku ze zmniejszaniem się liczby ludności wyznania ewangelickiego, nabożeństwa odbywały się raz w tygodniu przy udziale pastora z Pasymia.

Po pożarze kościoła w 1979 roku planowano przeznaczyć go na spichlerz. Jednak do tego nie doszło, obiekt wykupiła kuria biskupia. Po różnych perturbacjach z ówczesną władzą i oficjałami, po remoncie do dzisiaj służy katolikom. Kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Wojciecha stał się w roku w 1998.

Wieża dawniej była wyższa, jednak uległa dewastacji w czasie wspomnianego pożaru. Doszczętnie spalił się dach, wypaliły się drewniane elementy wewnątrz wieży, spłonęła też spora część ławek. Najmniej w pożarze ucierpiały prezbiterium, zakrystia, dolna część wieży i chór.

Przy kościele znajdziemy granitowy głaz na kamiennym fundamencie, element pomnika poświęconego poległym w czasie I wojny światowej mieszkańcom wsi. Naprzeciwko kościoła znajduje się dawna plebania ewangelicka, gdzie przez ostatnie lata mieściła się szkoła podstawowa. Obecnie budynek jest niezagospodarowany. Budynek szkoły w sąsiedztwie kościoła z przełomu XIX i XX wieku. We wsi także dawny dom ludowy, obecnie biblioteka, oraz dawny cmentarz ewangelicki.