Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedwabno,

Gmina Jedwabno przeprowadza właśnie gruntowne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Celem naszych działań jest wyeliminowanie nielegalnego wyrzucania śmieci na terenie naszych lasów, pól, przystanków, pasów drogowych, dzikich wysypiskach itp. Jako gminy jesteśmy zobowiązani osiągnąć wskazane przez Unię Europejską poziomy odzysku surowców wtórnych. W 2016 roku musimy wypracować wskaźnik recyklingu w wysokości 18%, natomiast w roku 2017 musi to być już 20%, w  2018 – 30%, w 2019 – 40%, w 2020 – 50%. W przypadku nie uzyskania wyżej wymienionych wskaźników recyklingu na Gminę Jedwabno nałożone zostaną znaczne kary finansowe. Uszczuplą one w ten sposób nasz budżet a co za tym idzie ograniczą  środki finansowe na nowe drogi, sieci kanalizacyjne, wodociągowe i inne zadania inwestycyjne.

Nowe zasady gospodarki śmieciowej w naszej gminie mają także na celu ograniczenie kosztów zagospodarowania odpadów, które ostatnio znacząco wzrosły wskutek wyższych cen przyjęcia śmieci w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. W chwili obecnej Gmina Jedwabno zobligowana jest do zapłaty 290 zł za każdą tonę śmieci „zmieszanych”, podczas gdy do końca 2015 roku cena ta kształtowała się na poziomie 180 zł.

Mając na uwadze powyższe, Gmina Jedwabno stawia na powszechną segregację śmieci zarówno przez stałych mieszkańców jak i przez właścicieli domków letniskowych, pensjonatów i pól namiotowych. Nasz cel to osiągnięcie unijnych wskaźników recyklingu i zmniejszenie ponoszonych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Mniej śmieci „zmieszanych” to mniej wydanych pieniędzy.

Objęcie systemem „śmieciowym” wszystkich właścicieli nieruchomości, w tym również właścicieli domków letniskowych, znacząco ograniczy także ilość śmieci podrzucanych na terenie Gminy Jedwabno co jest dla nas priorytetem w ochronie środowiska.

Zwracam się do Państwa o zrozumienie i poparcie dla wprowadzanych zmian, a także proszę o rzetelną segregację naszych domowych odpadów. W przypadku wątpliwości co do prawidłowej segregacji odpadów Gmina Jedwabno opracowała dla Państwa w formie ulotki informację zawierająca wskazówki poprawnego podziału śmieci. Segregacja odpadów jest wskazana ekologicznie i uzasadniona ekonomicznie. Nie wyrzucajmy naszych wspólnych pieniędzy do kosza. 

Wyrażam nadzieję, iż przy wspólnej, wzajemnej współpracy już w 2017 roku odczujecie Państwo pozytywne skutki wprowadzanych obecnie zmian w gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Jedwabno.

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Jedwabno
(-) Sławomir Ambroziak