Od dnia 27.05.2016 roku trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1635N do miejscowości Szuć od strony Jedwabna. Wykonawcą jest firma Skanska. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 30.09.2016 r. 
Droga ta posiada uszkodzoną nawierzchnię, na której licznie wykonywane remonty spowodowały jej deformację. Zostanie również przebudowane skrzyżowanie na wjeździe do miejscowości Szuć, które poprawi bezpieczeństwo pieszych. Przebudowa 1230 metrowego odcinka drogi powiatowej odbywa się w ramach zawartego porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji z Powiatem Szczycieńskim. Źródłem dofinansowania zadania jest Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest to pierwszy odcinek drogi realizowany w ramach tego programu w naszej gminie. Łączny koszt inwestycji to 497.847,68 zł.