Tytuł ?Bibliotheca Bona? ustanowiony został w 2009 r. z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w celu uhonorowania bibliotek publicznych regionu, których działania i współpraca z samorządem lokalnym zaowocowały w ostatnim roku szczególnymi osiągnięciami oraz wysokimi wynikami czytelnictwa. Przyznawany jest w trzech kategoriach: biblioteka miejska, miejsko ? gminna i wiejska.

Za najwyższe w województwie wyniki czytelnicze,  najwyższe wskaźniki zakupów nowości wydawniczych,  działalność kulturalną, tytuł BIBLIOTHECA BONA 2015 w kategorii bibliotek wiejskich przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedwabnie. Dyplom i nagrody książkowe zostały odebrane wczoraj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Na sukces złożyła się praca bibliotekarek, Pań prowadzących punkty biblioteczne, nauczycielek Zespołu Szkół w Jedwabnie, które doceniając ważność książki w rozwoju dzieci co tydzień wędrują do Biblioteki na głośne czytanie oraz rodziców. Dzięki poparciu Wójta i decyzji Rady Gminy Jedwabno, zostały zabezpieczone przyzwoite środki finansowe na zakupy nowości książkowych. Niewątpliwie na sukces pracowała również cała czytająca społeczność  gminy Jedwabno.

W kategorii bibliotek miejskich zwyciężyła Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie, natomiast w kategorii bibliotek miejsko-wiejskich Publiczna Biblioteka w Mikołajkach.