W dniu 10 czerwca 2016 r. odbędzie się akcja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Jedwabno (np. zużyty sprzęt AGD, komputery, itp.) oraz odpadów wielkogabarytowych (np. meble, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów).

Odpady po uprzednim zgłoszeniu należy wystawić dzień wcześniej (wieczorem) przed posesję lub w miejscu z dogodnym dojazdem dla odbiorcy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 31 maja 2016 r. (wtorek) pod numerem tel. (089) 621 30 45 w. 20 lub osobiście do Urzędu Gminy w Jedwabnie pokój nr 10.
Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres odbioru odpadów oraz numer telefonu kontaktowego.