Stan na dzień 04.05.2016 r.

Informujemy, iż GOPS w Jedwabnie realizuje program „Rodzina 500+” od 01.04.2016 r.

Do dnia 04.05.2016 r. wpłynęło 237 wniosków, podpisano 120 decyzji, które są sukcesywnie wydawane, a kolejne są w przygotowaniu.

Pierwsza wypłata świadczeń odbyła się w dniu 26.04.2016 r., zrealizowano ich 221 na łączną kwotę 110.467,00 zł.

Agnieszka Skwiot
Kierownik GOPS