W celu poprawy warunków oczekiwania na środki transportu zbiorowego przez mieszkańców, zwłaszcza uczniów uczęszczających do szkół, zostały zakupione ze środków funduszu sołeckiego sołectw Burdąg i Nowy Dwór wiaty przystankowe. Mieszkańcy miejscowości Burdąg Kolonia oraz Dzierzki nie kryją zadowolenia z udanego zakupu. Zwłaszcza Ci ostatni zainwestowali w zakup wiaty a następnie w ustawienie w pobliżu lampy solarnej oświetlenia ulicznego.

Jest to miejsce chroniące przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i doświetlone, co gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańców.

Poniżej zdjęcia zakupionych wiat.