Zgodnie z podjętymi uchwałami dotyczącymi realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku przez mieszkańców w sołectwach Burdąg, Nowe Borowe, Nowy Dwór, Jedwabno i Dłużek zakupiono i zainstalowano lampy solarne oświetlenia ulicznego.

Ogółem zostało zakupionych ze środków funduszu sołeckiego i zamontowanych 7 lamp.

Zainstalowane lampy znacznie przyczyniły się do poprawy oświetlenia miejscowości.

W przypadku Nowego Borowego są jedynym źródłem zapewniającym widoczność i przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też ta miejscowość jako pierwsza już w 2014 r. rozpoczęła inwestowanie środków funduszu sołeckiego w ten rodzaj oświetlenia ulicznego.

Sołectwo Nowe Borowe zakupiło obecnie już trzecią lampę. Można powiedzieć, że miejscowość w tej chwili jest oświetlona w ok. 80 %. Mieszkańcy zaczęli inwestycję z poziomu zerowego, więc doświetlenie miejscowości w takim stopniu jest niewątpliwym ich sukcesem.

Efekty poczynionych przedsięwzięć można obejrzeć na załączonych zdjęciach